30/01/1629, 5

30/01/1629, 5

5 Overeenkomstig de gisteren genomen resolutie hebben HHM de retroacta aangaande de vestiging van het kantoor van de konvooien en licenten in Harderwijk nagekeken. Ook hebben ze de remonstrantie van de Admiraliteit van Amsterdam in acht genomen.
HHM schrijven de Admiraliteit in het Noorderkwartier hun op de hoogte te brengen van de argumenten voor de afschaffing van het betreffende kantoor of de oprichting van een compenserend nieuw kantoor in Kampen.