31/01/1629, 3

31/01/1629, 3

3 Barthout Willemsz., Nicolaes van Hulten en Gerrardt Kuijsten, kooplieden uit Amsterdam, en Pieter Hases uit Hoorn, vragen toestemming om via de Schelde en Sas van Gent een lading van honderdduizend planken en 25.000 sparren naar Brabant en Vlaanderen te brengen, met betaling van 's lands rechten.
HHM vragen advies aan de RvS.