02/02/1629, 4

02/02/1629, 4

4 Ontvangen zijn een missive van de Directeurs van de Levantse Handel d.d. Amsterdam 29 jan., een rekening van het geld dat zij aan dr. Pynacker hebben gegeven, een andere rekening van 1.000 realen van acht die dezelfde onder borg van agent Verhaer in Tunis van een Turk geleend heeft en een derde rekening van 520 realen van acht die Verhaer in een wissel aan Pynacker heeft gegeven.