02/02/1629, 10

02/02/1629, 10

10 HHM lezen het rekest van Jan van der Veecken, geschreven op last van de Raad van Münster en magistraat van Coesfeld. Hij verzoekt HHM Jan Jansz. van Coesvelt en de Rijngraaf, die van de genoemde Coesvelt een akte heeft verkregen tegen Harmen Crabbe uit Dorsten, te bevelen dat zij tegen de inwoners van het bisdom Münster of de stad Coesfeld geen represailles of militaire dwangmaatregelen nemen, maar het recht zijn loop laten hebben in de zaak van Coesvelt tegen Crabbe.
HHM stellen de RvS het rekest en de bijbehorende stukken ter hand om deze nader te onderzoeken en er verslag over uit te brengen.