03/02/1629, 1

03/02/1629, 1

1 Ambassadeur De Beaugy compareert en legt HHM een missive van de koning van Frankrijk d.d. Parijs 17 jan. voor, waarin deze verzoekt verlof te geven aan kolonel Hauterives om als veldmaarschalk het leger te commanderen dat de hertog van Mantua als hulp voor Casale zal sturen zodra het Franse leger Italië binnentrekt. Hij vraagt tevens om de kolonel gedurende zijn afwezigheid zijn aanstelling en traktement in dienst van de Republiek te laten behouden. De koning verzoekt HHM ook verlof te geven onder dezelfde voorwaarden aan ritmeester Du Mée om als kolonel Hauterives in Italië te vergezellen.
HHM besluiten dat president Gerestein de brief moet bespreken met Z.Exc.