05/02/1629, 11

05/02/1629, 11

11 Gerestein doet verslag van de opmerkingen van Z.Exc. op het rekest aan HHM van de koning van Frankrijk d.d. 17 jan. Daarin verzocht hij om verlof te verlenen aan kolonel Hauterives om als veldmaarschalk te dienen in het leger van de hertog van Mantua dat tot ontzet van Casale zal dienen terwijl het Franse leger Italië binnentrekt. De koning verzocht tevens een soortgelijk verlof voor ritmeester Du Mée om de kolonel bij deze gelegenheid te vergezellen. De koning stelde als voorwaarde dat beide officieren tijdens hun afwezigheid hun aanstelling en hun traktement niet zouden verliezen.
HHM kennen Hauterives en Du Mée vier maanden verlof toe om dienst te doen in Italië, met behoud van hun benoeming en hun traktement. Mocht de veldtocht van de hertog binnen die vier maanden afgelopen zijn, dan worden beide officieren gelast eerder terug te keren naar de Republiek.