08/02/1629, 7

08/02/1629, 7

7 Raadpensionaris Duyck deelt de vergadering mee dat Z.Exc. en de RvS op last van HHM de kapiteins van de Franse eenheden en alle anderen hebben gelast om tegen het einde van de maand hun compagnie├źn volledig te hebben. Hij stelt voor om er bij de koningin-moeder op aan te dringen dat zij de koning van Frankrijk toestemming laat geven om de rekruten zonder enige belemmering naar de Republiek te brengen. Daarnaast stelt hij voor aan agent Mibasse te schrijven dat de rekruten die te Calais aankomen zo veilig mogelijk en tegen een redelijk vrachtloon naar de Republiek gevoerd worden.
Wat het eerste voorstel betreft, besluiten HHM de ordinaris en extraordinaris gezanten in Frankrijk te gelasten de koningin-moeder over te halen om toe te stemmen in het vervoer van de rekruten vanuit Frankrijk naar de Republiek. Op het tweede punt beslissen HHM aan agent Mibassen te schrijven dat hij ervoor moet zorgen dat de rekruten op gezette tijden veilig naar de Republiek gebracht worden en dat hij er op moet letten dat het vrachtloon of de proviand niet te hoog ingeschat worden.