08/02/1629, 4

08/02/1629, 4

4 HHM ontbieden thesaurier-generaal Van Goch en delen hem de beslissing mee dat de RvS akte van autorisatie zal verlenen aan de Staten van Friesland of hun Gecommitteerde Raden om vijfhonderd handgranaten te laten maken.