12/02/1629, 9

12/02/1629, 9

9 De Admiraliteit te Amsterdam herinnert HHM d.d. Amsterdam 10 feb. eraan dat de Admiraliteit de schippers zoals gewoonlijk verbiedt voor 1 april uit te varen naar Noorwegen en de Sont.
HHM schrijven de Admiraliteiten dat zij elk voor zich moeten regelen door aanplakbiljetten en anderszins dat er geen schepen voor 1 april uitvaren naar het oosten of naar Noorwegen en dat de schepen die na 1 april die richting uitgaan, uitgerust en bemand moeten worden volgens het in oktober 1628 uitgevaardigde plakkaat.