13/02/1629, 1

13/02/1629, 1

1 De gezanten van HHM in Engeland verzoeken d.d. Londen 8 feb. bij hun terugkomst naar de Republiek te mogen beschikken over het schip van kapitein Emmekens en een ander goed oorlogsschip.
De vergadering schrijft de gezanten dat ambassadeur Joachimi en de gedeputeerden van de VOC met twee oorlogsschepen uit Zeeland zullen vertrekken, die zij mogen gebruiken om terug te keren.