13/02/1629, 2

13/02/1629, 2

2 HHM lezen een uittreksel uit een betrouwbare brief waarin staat dat enkele voorname kooplieden uit Amsterdam, katholieken, in Brussel zijn geweest op verzoek van ridder Rodenburch, uit naam van die van Friedrichstadt in Holstein. De genoemde kooplieden hebben via de jezuïeten toestemming verkregen een grote hoeveelheid Hollandse waren en goederen vrij naar Spanje te vervoeren met Hollandse schepen in ruil voor Spaanse handelswaar. Ook hebben zij de koning van Spanje aangeboden een groot aantal schepen, masten, houtwerk, teer en allerlei munitie te leveren. Voor deze toestemming krijgen de genoemde jezuïeten een beloning van 200.000 gld.
HHM sturen een afschrift van het uittreksel naar de burgemeesters van Amsterdam met het verzoek ervoor de zorgen dat de plannen van de genoemde kooplieden gestuit worden. Er wordt tevens een kopie aan de Admiraliteit te Amsterdam gestuurd, om ervoor te zorgen dat geen van de goederen in kwestie langs haar kantoren of op een andere manier naar Spanje gevoerd worden. Ondertussen zal men in 's- Gravenhage proberen meer te weten te komen over de genoemde ridder Roodenburch om van hem te vernemen wie die kooplieden zijn.