13/02/1629, 6

13/02/1629, 6

6 Nicolaes van der Myll, controleur van de artillerie en de fortificaties, verzoekt in een rekest om jaarlijks te mogen genieten van de vergoeding van 500 gld. die hem eerder van tijd tot tijd extraordinaris werd toegekend.
HHM kennen de suppliant de extraordinaris vergoeding toe voor een periode van drie jaar, te beginnen met 1628, en verlenen daarvoor ordonnantie.