13/02/1629, 8

13/02/1629, 8

8 De vergadering resumeert het advies van de RvS, gelezen op 6 feb., over het schrijven van de gedeputeerden van Emden, enerzijds om onderhands bijgestaan te worden met soldaten tegen een mogelijke aanval van het keizerlijk leger en anderzijds om uitbetaling van de servitiën voor het garnizoen te Emden.
Het eerste punt wordt in beraad gehouden. Wat betreft de servitiën zal aan Friesland geschreven worden de betaling te regelen.