13/02/1629, 9

13/02/1629, 9

9 De RvS legt de vergadering een rekest voor van enkele kapiteins van de jongst gelichte compagnie├źn, waarin zij verzoeken om maatregelen te nemen ter betaling van het loopgeld voor de soldaten waarmee zij hun eenheden op sterkte hebben gebracht op last van HHM.
Ondanks het advies van de RvS om het gevraagde loopgeld toe te kennen, besluiten HHM bij hun eerdere resolutie in deze te blijven.