14/02/1629, 1

14/02/1629, 1

1 De Directeurs van de Levantse Handel compareren en antwoorden op de missive van HHM d.d. 29 jan. 1629 aangaande het terugroepen van de agenten in Tunis en Algiers. Zij zijn van mening dat dit nuttig kan zijn, maar zij gaan er niet mee akkoord dat de lening ter betaling van de verschenen traktementen van de agenten en andere onkosten, uit de lastgelden terugverdiend moet worden. Die inkomsten worden immers niet door de Directeurs, maar door de Admiraliteit te Amsterdam beheerd en zijn bovendien al zwaar belast. Voor het voldoen van de genoemde traktementen en onkosten is een bedrag van 16.577 gld. 12 st. nodig, waarvoor zij geen krediet kunnen verkrijgen.
Verder verzoeken zij, om de scheepvaart door de Straat van Gibraltar beter te beveiligen, het plakkaat d.d. 27 nov. 1627 van kracht te laten worden.
Tot slot moeten ook maatregelen genomen worden tegen het onrecht dat orateur Haga de Nederlandse kooplieden in Constantinopel [Istanbul] schijnt aan te doen.
HHM vragen advies aan de Admiraliteit te Amsterdam.