14/02/1629, 12

14/02/1629, 12

12 Johan de Sallengre, rentmeester van de weduwe Van Oldenbarnevelt, verzoekt HHM rentmeester Johan Hallingh op te dragen om zonder bezwaar de suppliant de declaraties en ordonnanties van de rekening d.d. 21 aug. 1628 van de inkomsten uit de nalatenschap van Van Oldenbarnevelt ter hand te stellen.
Het rekest zal aan rentmeester Hallingh gegeven worden om te vernemen waarom hij bezwaar maakt tegen het overhandigen van de genoemde declaraties en ordonnanties aan de suppliant.