19/02/1629, 4

19/02/1629, 4

4 De echtgenotes, kinderen, ouders en vrienden van de Nederlandse gevangenen in Tunis en met name Algiers verzoeken HHM daar drie of vier oorlogsschepen naartoe te sturen om hen te bevrijden. Zij stellen voor om daarvoor de vier oorlogsschepen te gebruiken die door de Admiraliteit te Amsterdam en die in Zeeland worden uitgerust om naar de kust van Spanje te zeilen.
HHM zullen voorschrijvens afgeven voor de onderkoning van Tunis en die van Algiers om alle Nederlandse gevangenen vrij te laten en ze veilig te laten terugkeren. De agent in Tunis en die in Algiers wordt opgedragen zich hiervoor in te zetten. Het verzoek van de supplianten wordt in beraad gehouden.