19/02/1629, 7

19/02/1629, 7

7 HHM lezen het rekest van Jan Castelein, boer te Cadzand, en van de burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis. Laatstgenoemden voegen zich ter handhaving van hun rechten bij de impetranten in diens beroep tegen een uitspraak van de Raad van Vlaanderen te Middelburg, gedaan in cas van reauditie voor Jan Carelsz., eveneens boer. De suppliant verzoekt om audiƫntie om deze zaak in beroep voor HHM te mogen bepleiten en verder te mogen procederen.
Conform de resolutie van HHM d.d. 7 dec. 1628 wordt de Hoge Raad van Holland verzocht om bij delegatie kennis te nemen van deze zaak en daarin recht te spreken.