21/02/1629, 1

21/02/1629, 1

1 De gedeputeerden van Holland delen mee dat er bij de Staten van Holland , momenteel ter dagvaart, door echtgenotes, kinderen, ouders en vrienden zeer sterk wordt aangedrongen op de vrijlating van de Nederlandse gevangenen in Tunis en Algiers, de 115 matrozen tegen wie in Palermo op Sicilië een onderzoek loopt en de gevangenen in Vlaanderen. Zij stellen HHM voor om de vier schepen die voor de uitvoering van het plan van de secrete resolutie d.d. 25 okt. 1628 uitgerust worden, naast hun eigenlijke opdracht in te zetten om in Tunis, Algiers en Palermo de gevangenen te bevrijden. De gedeputeerden stellen daarnaast een algemene uitwisseling van gevangenen met de vijand voor en zouden de zaak zo willen sturen dat van vijandelijke zijde daartoe de eerste stap wordt gedaan. Tot slot zou de vergadering van de Heren Negentien van de WIC te Amsterdam nogmaals aangeschreven moeten worden om het aantal Spaanse gevangenen dat op de vloot uit West-Indië is meegebracht te melden, alsmede hun functie.
HHM zullen de Admiraliteit te Rotterdam , Amsterdam , Zeeland en het Noorderkwartier schrijven HHM te informeren over de grootte en de uitrusting van het schip of jacht dat zij conform de resolutie gereed hebben, hoe het met de equipage is gesteld en wanneer zij denken te kunnen uitvaren. Daarnaast vragen HHM nogmaals aan de Heren Negentien om inlichtingen over de gevangenen die zij op de vloot uit West-Indië hebben overgebracht. Het overige wordt in overweging gehouden.