21/02/1629, 4

21/02/1629, 4

4 De Staten van Holland en Westfriesland nomineren d.d. 's-Gravenhage 20 feb. op voorstel van de burgemeesters en vroedschappen van Medemblik, Frans Jansz. Haen, oud-schepen van die stad, als raad van de Admiraliteit in het Noorderkwartier.
HHM verlenen commissie en nemen hem de eed af.