23/02/1629, 6

23/02/1629, 6

6 Om kennis te hebben van het aantal oorlogsschepen dat momenteel onder de vlag voor de kust van Vlaanderen ligt en in Het Kanaal kruist en van het bedrag dat elke Admiraliteit uit het tweede miljoen ontvangen heeft, worden de Admiraliteit te Rotterdam , te Amsterdam , in het Noorderkwartier en Zeeland aangeschreven zo snel mogelijk een nauwkeurige lijst op te sturen van hun schepen die op wacht liggen voor de kust van Vlaanderen en die in het Kanaal kruisen. Daarnaast moeten ze een staat opmaken van het geld dat ze ontvangen hebben uit het tweede miljoen. De ontvanger-generaal wordt in de vergadering ontboden om mee te delen wat hij aan geld of assignaties aan elk van de Admiraliteiten gegeven heeft, om een duidelijker beeld te krijgen.