23/02/1629, 9

23/02/1629, 9

9 Burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis recommanderen d.d. 14 feb. Eduwaert Everwyn boven andere kandidaten voor het vacante schepenambt.
Rekening houdend met de kwaliteiten van de genoemde Everwyn en de goede diensten van wijlen zijn vader, nemen HHM de aanbeveling over. HHM schrijven de burgemeesters en schepenen dat zij HHM zo spoedig mogelijk op de hoogte moeten brengen van het aantal leden van het college, de namen van de leden en de functies of taken die deze daarnaast nog uitoefenen. Tevens moeten zij laten weten waar de leden van het college wonen en adviseren over de vraag of burgemeesters en schepenen niet in het Vrije zelf moeten wonen.