24/02/1629, 4

24/02/1629, 4

4 HHM lezen het verzoek van boer Jan Castelein van het eiland Cadzand, met daarbij een brief van de burgemeesters en schepenen van het Vrije van Sluis. Zij vragen relief van een verlopen termijn voor het betekenen van een mandement in relief d'appèl dat HHM hebben verkregen tegen Jan Carelsz., eveneens boer.
HHM staan het verzoek van de supplianten toe en verlenen volmacht aan de Hoge Raad van Holland , aan wie deze zaak is gedelegeerd.