24/02/1629, 8

24/02/1629, 8

8 Dr. Pijnaecker verzoekt om verschillende redenen dat het geld dat hem in de resolutie van HHM d.d. 14 feb. is toegekend als overschot van een groter bedrag voor zijn reis naar Algiers en Tunis, door niemand anders dan hemzelf ontvangen en verdeeld mag worden. Indien dat niet mogelijk is, vraagt hij hem ten minste zijn geschenk van 1.000 gld. en zijn teerkosten van 50 gld. per maand voor een periode van 30 maanden te betalen, zonder dat er beslag op kan worden gelegd.
Het verzoek gaat voor onderzoek en rapport naar thesaurier-generaal Van Goch.