24/02/1629, 17

24/02/1629, 17

17 Ontvanger-generaal Doublet deelt mee dat commissaris Carel van Cracou d.d. 18 jan. schrijft dat hij krachtens de machtiging van HHM d.d. 20 okt. 1628 een wissel van 6.000 rijksdaalder heeft getrokken ten laste van de ontvanger-generaal. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de 25.000 gld. subsidie aan de stad Stralsund, toegekend naast de 5.000 gld. hier te lande te betalen. De ontvanger-generaal heeft ook een wisselbrief van 1.000 rijksdaalder voorgelegd, met een maand op zicht, die hij aanvaard heeft te betalen.
HHM machtigen de ontvanger-generaal om de wisselbrieven die commissaris Cracou uitschrijft voor Stralsund te accepteren en deze op de vervaldagen te betalen tot een bedrag van 25.000 gld.