24/02/1629, 18

24/02/1629, 18

18 De voormalige ontvanger-generaal Doublet deelt mee dat HHM hem op 25 okt. 1628 gemachtigd hebben om voor Laurens Rostock, afgezant van de stad Stralsund, in Amsterdam 5.000 gld. te lenen op het krediet van de Generaliteit, binnen de drie maanden terug te betalen, en dit in mindering van de 30.000 gld. die op 20 okt. 1628 aan Stralsund als hulp beloofd werden. Hij verzoekt HHM voor de betaling van deze 5.000 gld. te zorgen.
HHM machtigen de RvS om een repartitie over de provincies van de genoemde 30.000 gld. op te maken en daarop decharges te laten uitgaan met brieven aan de provincies om dit bedrag zo snel mogelijk te verschaffen aan de ontvanger-generaal, aangezien commissaris Cracou krachtens zijn last een groot deel van de resterende som op wissel heeft getrokken. HHM voegen daar hun brieven bij.