26/02/1629, 2

26/02/1629, 2

2 Commissaris Cracou schrijft zonder vermelding van verzendplaats d.d. 18/28 jan.
Er wordt geen resolutie genomen.