27/02/1629, 3

27/02/1629, 3

3 Ontvangen is een brief van Eck, Van der Dusse en Schaffer, de gedeputeerden van HHM ter vergadering van de Heren Negentien te Amsterdam, over het kantoor van de konvooien en licenten te Harderwijk. Tevens is ontvangen een duplicaat van een brief van de Admiraliteit te Amsterdam aan HHM d.d. 9 dec. 1624 over de vestiging van dit kantoor.
Een beslissing wordt opgeschort.