28/02/1629, 3

28/02/1629, 3

3 HHM lezen het rekest van Heijndrick van Wie, met twee brieven van hertog August van Saksen d.d. slot Lauenburg 9 dec. 1627 en 9 dec. 1628, waarin hij verzoekt om 24 voeder rijnwijn in te mogen voeren zonder betaling van konvooien of licenten, te weten twaalf voeder voor het jaar 1628 en twaalf voor het lopende jaar. HHM hebben de hertog dit in het verleden ook toegestaan volgens de lijst van de vrijwijnen.
HHM staan de vrije invoer toe van twaalf voeder wijn voor het lopende jaar, maar weigeren de twaalf voeder voor het voorbije jaar. De suppliant had daar verleden jaar om moeten verzoeken.