01/03/1629, 1

01/03/1629, 1

1 Don Guillaume de Portugal verzoekt schriftelijk d.d. Brussel 24 feb. om een paspoort om voor priv├ęzaken in de Republiek rond te kunnen reizen. Ook vraagt hij een vrijgeleide als bescherming tegen zijn schuldeisers tijdens zijn verblijf hier te lande.
HHM kunnen op dit verzoek geen besluit nemen.