01/03/1629, 3

01/03/1629, 3

3 Johan Halling, ontvanger van de confiscaties, schrijft d.d. 's-Gravenhage 26 feb. naar aanleiding van het verzoek d.d. 14 feb. van Johan de Sallingre, rentmeester van de weduwe Van Oldenbarnevelt. Hij laat weten zonder toestemming van HHM niet akkoord te kunnen gaan met de betaling van declaraties en ordonnanties uit de geconfisqueerde goederen van Van Oldenbarnevelt aan de genoemde rentmeester, noch aan iemand anders.
HHM gelasten de ontvanger om de declaraties en ordonnanties onder inventaris in te dienen, zodat zij er een beslissing over kunnen nemen.