03/03/1629, 4

03/03/1629, 4

4 De uit Frankrijk teruggekeerde extraordinaris ambassadeurs Aerssen en Vosbergen brengen kort verslag uit over het door hen overgebrachte excuus namens deze staat naar aanleiding van de afwijzing van het door Langerack opgestelde traktaat, de verbetering van dit traktaat en ten slotte over de voorgestelde vrede tussen de kronen van Frankrijk en Engeland. Voor details over deze en andere onderwerpen verwijzen zij naar het schriftelijke rapport dat zij indienen, samen met de geloofsbrieven van de koning van Frankrijk, de koningin van Frankrijk, van de koningin-moeder en van de broer van de koning.