04/03/1629, 3

04/03/1629, 3

3 De Admiraliteit te Amsterdam antwoordt d.d. 27 feb. op verschillende brieven van HHM over de rekeningen van ontvanger Hoeffyser voor het jaar 1626. Verder berichten ze over het schip dat de Admiraliteit uitgerust heeft om samen met drie schepen van de andere Admiraliteiten een opdracht van HHM uit te voeren en over de oorlogsschepen die gedurende de voorbije winter de kust bewaakt en op zee gepatrouilleerd hebben. Tenslotte delen ze de staat van ontvangsten van dit College uit het tweede miljoen mee.
Er wordt geen resolutie genomen.