05/03/1629, 3

05/03/1629, 3

3 De gemene ingelanden van het Westland, de Sint Omcommerspolder, de Oude Heije en de Graaf Hendrikpolder, alle ten westen van Steenbergen gelegen, verzoeken om net als het Oude Land, Kruisland, Oud Kromwiel en Nieuw Kromwiel vrijstelling te krijgen van de impost op de bezaaide landen en het hoorngeld tegen betaling van 300 gld. jaarlijks, omdat zij de helft kleiner in oppervlakte zijn.
HHM vragen advies aan de RvS.