07/03/1629, 9

07/03/1629, 9

9 Schaffer rapporteert dat Z.Exc. vernomen heeft dat kapitein Roussel in de omgeving van Delfzijl soldaten heeft geworven voor de koning van Denemarken. Hij geeft in overweging de Staten van Friesland en Roussel te schrijven de aangenomen soldaten terug te brengen tot twee of drie compagnie├źn om die hier te lande in te zetten en te betalen volgens de richtlijnen die gelden voor de nieuw te lichten compagnie├źn. De lichting is immers nadelig voor de eigen plannen.
Omdat de lichting is gebeurd buiten medeweten van HHM en bijgevolg ook tegen de geldende plakkaten, machtigen HHM de RvS om ter bevordering van de voorgenomen plannen van Z.Exc. de kapitein en zijn volk ertoe te bewegen in dienst van HHM te treden. Indien zij weigeren mag de RvS de nodige maatregelen nemen.