08/03/1629, 8

08/03/1629, 8

8 De Admiraliteit in het Noorderkwartier schrijft d.d. Hoorn 28 feb. dat zij de oorlogsschepen onder haar bevel gedurende de hele winter op de vastgestelde plaatsen in dienst heeft gehouden. Verder deelt ze mee dat het schip dat met drie schepen van de andere Admiraliteiten onder het bevel van Cleuter zal worden gesteld, binnen acht dagen klaar zal zijn.
HHM stellen deze brief en de drie brieven van de andere Admiraliteiten ter hand aan Bas en Beaumont, die in overleg met Z.Exc. moeten nagaan of het haalbaar is om de vier schepen naast hun eerder vastgestelde opdracht in te zetten voor de bevrijding van de gevangenen in Algiers, Tunis en Palermo.