08/03/1629, 9

08/03/1629, 9

9 De burgemeesters en raden van Hoorn vragen HHM d.d. 6 maart om schepen en mensen te sturen naar Algiers en Tunis om de gevangenen aldaar te bevrijden, om van de talrijke klachten van vrienden en verwanten van de gevangenen af te zijn.
Dit verzoek wordt naast verschillende particuliere verzoeken Bas en Beaumont ter hand gesteld, die met de kwestie van de gevangenen belast zijn.