08/03/1629, 11

08/03/1629, 11

11 HHM verlenen Pieter Blanckeroort, geweldige van de Hollandse wachtschepen voor de kust van Vlaanderen, ordonnantie van twee maanden traktement.