09/03/1629, 1

09/03/1629, 1

1 Z.Exc. brengt HHM op de hoogte van een missive van commandant Erentruiter d.d. Emden 14/24 feb., inhoudend dat de burgerij van die stad al twee en een half jaar geen vergoeding meer heeft ontvangen voor de inkwartiering van het garnizoen, die daarover mort en steeds onwilliger wordt logies te verlenen. Erentruiter dringt aan op prompte betaling. Daarnaast heeft hij op aandringen van de magistraat van Emden 25 musketiers uit het garnizoen van HHM als een voorwacht net buiten Wolthusen maar binnen het schootsveld gelegerd, tot nader order van HHM of Z.Exc.
De RvS moeten op het eerste punt al het nodige doen om de Staten van Friesland te bewegen tot het betalen van de verschuldigde logiesgelden. Het tweede punt moet de RvS onderzoeken, bespreken met Z.Exc. en daarna advies uitbrengen.