09/03/1629, 10

09/03/1629, 10

10 Ontvangen is een brief met berichten van vice-admiraal Wembrich van Berchem geschreven op volle zee vanaf het schip Frederick Hendrick d.d. 17 februari.
Er wordt geen resolutie genomen.