09/03/1629, 11

09/03/1629, 11

11 Agent Brederode schrijft d.d. Bazel 13/23 februari.
Er wordt geen resolutie genomen.