09/03/1629, 12

09/03/1629, 12

12 De edelen en gereformeerden van de vorstendommen Gulik [J├╝lich] en Berg schrijven dat zij de resolutie van HHM d.d. 8 maart gelezen hebben. Zij vrezen dat deze hun situatie niet zal verbeteren en verzoeken HHM om nadere maatregelen.
HHM gelasten de RvS een soortgelijke brief aan de hertog van Palts-Neuburg te schrijven als de RvS gisteren aan de Kleefse stadhouder en raden in Emmerik [Emmerich] gevraagd is te doen.