09/03/1629, 13

09/03/1629, 13

13 Onder verwijzing naar de resolutie van 16 jan. verlenen HHM Willem Versteech, stempelsnijder van de Munt in het hertogdom Gelderland, een octrooi van acht jaar met de gebruikelijke clausules en straffen. Hij moet een triomfpenning maken naar aanleiding van de overwinning op de zilvervloot.