09/03/1629, 15

09/03/1629, 15

15 De afgevaardigden van Zeeland delen HHM mee dat de Gecommitteerde Raden van Zeeland iemand zonder belangen in Vlaanderen hebben aangesteld om conform de resolutie van HHM d.d. 20 jan. met Bruninxs en twee gedeputeerden van de RvS, de in het staatse deel van Vlaanderen gelegen landen te verponden. De Gecommitteerde Raden vragen zich af waarom de verponding niet geldt voor de landen in het staatse deel van Brabant.
HHM vragen hierover advies aan de RvS.