09/03/1629, 17

09/03/1629, 17

17 Vice-admiraal Holaert deelt HHM in het bijzijn van de gecommitteerden van de Admiraliteit te Rotterdam die gisteren zijn ontboden, de details mee van de voorbereidingen door de vijand in Hulst om met sloepen iets tegen de eilanden van Walcheren te ondernemen. De Admiraliteit in Zeeland beschikt over te weinig oorlogsschepen om daartegen iets te kunnen beginnen.
HHM committeren Vosbergen om samen met de gecommitteerden van de Admiraliteit te Rotterdam deze zaak in al zijn facetten met Z.Exc. te bespreken en hierover te rapporteren. Laatstgenoemde gecommitteerden wordt eveneens verzocht ernstig te overwegen voor korte tijd enkele binnenschepen of jachten beschikbaar te stellen om de Admiraliteit in Zeeland te helpen een vijandelijke aanval af te slaan.