09/03/1629, 18

09/03/1629, 18

18 De gouden penning die aan Wolff jr. wordt geschonken weegt twee once, vijf engels en veertien asen à 38 gld. per once, in totaal 86 gld. 6 st. Met het fatsoen daarbij à 4 gld. komen de kosten op 90 gld. 6 st. Aan ontvanger Doublet of voormalig commies Schas zal ordonnantie worden gedepêcheerd.
Bij deze penning krijgt Wolff ook een met blauwe en gouden zijde ineengevlochten lint, waarvoor kamerbewaarder Herdersum 5 gld. mag declareren.