09/03/1629, 2

09/03/1629, 2

2 Het stadsbestuur van Hoorn verzoekt Noortwyck en Beaumont in een missive d.d. 27 feb. de voor HHM lopende zaak van de reders van schipper Jan Albertsz. Raven tegen consul Witsz. ter hand te nemen en hierover te rapporteren.
Noortwyck en Beaumont beloven dit.