09/03/1629, 5

09/03/1629, 5

5 HHM lezen het advies van de RvS d.d. 7 maart op het rekest van kapitein Jacob van Mangelman in verband met de aflossing van een obligatie, daags ervoor aan HHM gepresenteerd.
HHM besluiten conform het advies dat de obligatie uitsluitend kan worden afgelost uit de Gulik [J├╝lich]se contributes.