09/03/1629, 7

09/03/1629, 7

7 Johan de Gryse, heer van Cerbais, hoogbaljuw van het Vrije van Sluis, deelt HHM mee dat het vanouds in het Vrije van Sluis gebruik was dat bij een overlijden zonder erfgenamen de hele erfenis aan de graaf van Vlaanderen toeviel, met uitsluiting van de man of vrouw van de overledene. De hoogbaljuw van het Vrije, die instond voor de ontvangst en de administratie van dergelijke erfenissen, ontving een derde van de erfenis, terwijl de overige twee derden toevielen aan de graaf, die nu door HHM vertegenwoordigd wordt. Onlangs was er sprake van een aantal van dergelijke sterfhuizen, waarbij echter de man of vrouw van de overledene dat recht aanvocht op grond van het vierde artikel van een ordonnantie en keur van de successie uit 1619, gemaakt door Albertus en Isabella, graven van Vlaanderen. De Gryse verzoekt HHM te verklaren dat in het Vrije van Sluis niet de nieuwe, maar de oude keur van kracht blijft en de rechten van de hoogbaljuw en HHM worden gehandhaafd.
HHM sturen het rekest voor onderzoek en advies naar de RvS.