10/03/1629, 9

10/03/1629, 9

9 William Willaston c.s., contractanten in tin van de koning van Groot-Brittanniƫ, schrijven dat zij op 14 juni 1624 van HHM een paspoort hadden gekregen om 350.000 pond tin vanuit Engeland via de Schelde naar Brabant en Vlaanderen te brengen. Zij waren daarvoor geen konvooien of licenten verschuldigd indien de vracht te Lillo verbodemd werd. De supplianten moesten echter hun vracht in Zeeland lossen, aangezien de licenten tussen de Republiek en de vijand gesloten waren op dat moment. Dat maakte hun paspoort waardeloos. Om deze reden vragen zij om een nieuw paspoort op dezelfde voorwaarden.
HHM wijzen dit verzoek af.